به باکس هایی که داخل آن ها ترمینال های مخابراتی کار شده پست میگویند.

Showing all 12 results

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

پست 10 زوج بارانی

پست 10 زوجی با ترمینال (کامل)

پست 100 زوجی بارانی

پست 100 زوجی پلاستیکی

پست 20 زوجی با ترمینال (کامل)

پست 30 زوج بارانی شرکا سه گانه

پست 30 زوجی بارانی

پست 30 زوجی پلاستیکی کروز

پست 300 زوجی قفلدار پلاستیکی

پست 50 زوج بارانی شرکا سه گانه

پست 50 زوجی بارانی

پست 50 زوجی پلاستیکی کروز